SDI-Обучение за начинаещи и напреднали водолази.

Предлагаме следните курсове :

Това е курс за тези от Вас, които искат да опитат какво е да са под водата за първи път. Програмата Scuba Discovery на SDI Ви дава възможност да видите какво можете да очаквате от подводния свят и какво ще научите по-нататък в курса Open Water Scuba Diver на SDI. Под зоркия поглед на опитен SDI инструктор ще се запознаете с основните процедури за безопасност, необходими за едно сигурно и забавно гмуркане. Ще усвоите водолазни умения като изравняване на налягането в ушите, проверка на оборудването, основен контрол на плаваемостта и подводна комуникация. В рамките на програмата ще ви инструктират за основната водолазна екипировка и техники, след което ще направите подводна разходка в близка водна среда. Ако този пръв опит ви хареса, следващата стъпка за вас е курсът на SDIOpen Water Scuba Diver

Курсът на SDI Open Water Scuba Diverе входящо ниво за сертифициране, създаден, за да ви осигури необходимите знания и умения безопасно да осъществявате гмуркания в открита вода. Някои от многото умения, които ще усвоите по време на курса включват контролиране на плаваемостта, правилно определяне на тежестите, опазване на водната среда, сглобяване на водолазното оборудване, планиране на гмуркането, поддържане и експлоатация на екипировката и др. По време на обучението в рамките на курса, докато курсистите се обучават да изпълняват най-важните умения под водата, се покриват основни познания за водолазното оборудване, физиологията и подводната среда. Курсът е първата крачка, с която да започнете да изследвате водолазните дестинации по света или във вашата страна.

Вие сте приключили успешно курса Open Water Diver и вече сте готови да разширявате знанията си, но първо бихте желали да разберете какви са възможностите. Курсът на SDI Advanced Adventure Diver ще ви даде общ преглед на пет избрани SDI специалности. Две от тях са SDI Deep Diver и Navigation Diver, които представляват основата на по-нататъшното водолазно обучение. Останалите специалности включват:

• Advanced Buoyancy Control

• Altitude, Boat

• Computer Nitrox

• Drift

• Marine Ecosystem Awareness

• Много други

Предназначението на курса е да ви представи всяка от петте специалности, без да ги изчерпва изцяло. Едно гмуркане от всяка от избраните специалности може да се използва при сертифициране по съответната специалност

Докато провеждате курса Open Water Scuba Diver, научавате основното по отношение на това как да контролирате и използвате плаваемостта си. Ако продължите с курса на SDI Advanced Buoyancy control (Контрол на плаваемостта за напреднали) ще направите гмуркането си още по-лесно, без усилия и наистина ще се забавлявате от липсата на гравитация. Някои от триковете, които ще научите от вашия SDI инструктор са:

• Контрол на дишането;

• Правилно определяне на тежестите;

• Поставяне на тежести за баланс;

• Позиция на тялото и баланс;

• Аеродинамично оборудване;

• Фактори, които влияят върху плаваемостта

Програмата на SDI Advanced Diver Development е разработена, за да обучава наистина напреднали водолази. По време на курса Вашият SDI инструктор ще ви преподаде четири SDI специалности (например дълбочинно гмуркане, навигация, фото, видео и др.), покривайки всички умения и предмети, така че накрая да се почувствате комфортно при изпълнението на всяко едно гмуркане със съответните му особености. След като регистрирате 25-тото си гмуркане (в това число могат да се включват каквито и да са тренировъчни гмуркания) посетете близкия водолазен център на SDI с логбука си и четирите SDI Advanced Diver Development карти за специалности и ще получите SDI Advanced Scuba Diver сертификат. След като сте получили такъв сертификат, вие ще подобрите способностите и комфорта си във водата и ще сте готови за следващата стъпка, ниво SDI Rescue Diver.

След като вече е сигурно, че дайвингът е вашият спорт, завършили сте успешно и сте получили Open Water Scuba Diver сертификат, Advanced Scuba Diver сертификат , Rescue Diver сертификат и имате записани (регистрирани) общо 50 гмуркания, вие сте готови за следващата стъпка. Програмата на SDI Master Scuba Diver Development е това, което заслужавате и е най-високото непрофесионално ниво, което можете да получите. Посетете най-близкия водолазен център на SDI, донесете със себе си всички ваши постижения в гмуркането като не забравяте и логбука си с 50-те гмуркания и приятелски настроеният ни екип ще възнагради тежките ви усилия като ви предостави вашия Master Scuba Diver сертификат. Какво следва след като вече притежавате сертификат за най-високото непрофесионално ниво на сертификация? Можете да продължите да вземате SDI специалности, които ви интересуват като курс Computer Nitrox, курс Diver Propulsion Vehicle Specialty, курс Dry Suit Diver и много други или да се запишете за първото професионално ниво на обучение SDI Divemaster.

Курсът Deep Diver на SDI е предназначен за тези от вас, които искат да изследват по-големите дълбочини и ще ви разкрие рисковете и предимствата на дълбочинното гмуркане. Много от интересните обекти лежат на повече от 18 м дълбочина като прекрасни подводни отвесни стени, потънали кораби и създания, които не излизат в по-плитки води. По време на курса вашият SDI инструктор ще ви обучи на следните умения:

Правилно спускане;
Как да използвате оптимално въздуха, с който разполагате;
Ефектите от азотната наркоза;
Планиране на гмуркането.
В края на курса знанията ви ще са разширени и нивото ви на спокойствие и комфорт под водата ще се повиши. Курсът Deep Diver е за дълбочина до 40 м, препоръчителният лимит за спортното гмуркане.

Някои от най-хубавите гмуркания се осъществяват в течения, където водата е богата на храна и морски обитатели.Независимо дали планирате да се гмуркате по течението или да пресечете пасаж, курсът Drift Diver (гмуркане при наличие на течение) на SDI ще ви научи на безопасните техники за това. Курсът покрива:

• Приливи, отливи и течения;

• Процедури за партньорство;

• Влизания от движещи се лодки;

• Навигация;

• Контрол на плаваемостта.

Курсът на SDI за използване на сух костюм Dry Suit Diver ще разкрие за вас напълно нов свят с нови възможности за гмуркане. Сухият костюм е по-подходящ за гмуркане в голяма част от световните води. Тези води се характеризират с голямо изобилие на морски живот, който очаква да бъде видян и фотографиран. Сухите костюми се използват и при гмуркания в тропически води през по-студените месеци. Вашият SDI инструктор ще ви обучи за:

• Избор на сух костюм;

• Поддръжка на костюма;

• Спешни процедури;

• Правилно определяне на тежестите;

• Контрол на плаваемостта.

Има много неща, които вие като водолаз трябва да знаете, за да обслужвате водолазното си оборудване и курсът Equipment Specialist (специалист по оборудването) е най-добрият начин да ги усвоите. Този курс покрива баластни компенсатори, регулатори, мокри и сухи костюми и много други елементи от водолазната екипировка. Вашият SDI инструктор ще ви обучи на:

• Правилно почистване на водолазната екипировка;

• Правилно съхранение; Транспорт и съхранение на водолазните бутилки

Ако искате да въведете децата си в спорта, с който вие се забавлявате, SDIпредлага подходяща програма за това! Програмата Future Buddiesе курс, специално създаден за да осигури на децата на възраст между 8 и 9 години въведение в гмуркането в контролирана среда под директното ръководство на опитен SDIинструктор. В тази програма се дава възможност на децата да опитат да дишат под водата в басейн. Инструкторът запознава младите курсисти с теми като история на водолазния спорт водолазното оборудване и водната среда. След като навършат 10 години, бъдещите водолази могат да се запишат за курса Junior Open Water Diver на SDI

За много водолази нощното гмуркане е любимия тип гмуркане. Както и при другите специалности, процедурите на нощното гмуркане са различни от гмуркането в открита вода. Целта на курса SDI Night & Limited Visibility Diver е да запознае Open Water Scuba водолаза с процедурите, техниките и потенциалните рискове, свързани с гмуркането през нощта или при намалена видимост. Ще се информирате за употребата на водолазните фенери и техники като:

• Навигация (ориентиране);

• Процедури за партньорство;

• Комуникации;

• Контрол на плаваемостта;

• Взаимодействие с нощния морски живот;

• Така ще можете да се насладите на нощното гмуркане при максимална безопасност и комфорт.

Курсът на SDI Rescue Diver е разработен с цел да развие знанията и уменията ви ефективно да извършвате спасяване на пострадали водолази, както и да асистирате при извършването и да оказвате първа помощ. Ще научите как да помагате на себе си, на партньора си, как да разпознавате и успокоявате изпаднали в паника водолази, как да оказвате помощ на водолази, пострадали при гмуркане, да ръководите издирване и да управлявате случаи на инциденти. След курса SDI Rescue Diver, можете да продължите с програмата на SDI Master Scuba Diver Development или да започнете професионалните нива като преминете към курса SDI Divemaster.

Курсът Search & Recovery Diver ще ви обучи на основите на търсенето на загубени във водата обекти от мотори на лодки до бижута. Също така ще се научите да възстановявате обектите след като сте ги намерили, което включва методи на издигане и връзване на въжета под водата, за да се извадят обектите. Вашият SDI инструктор ще преподава теми като:

• Методи и средства за издигане;

• Управление на търсене;

• Предотвратяване на заплитания;

• Възстановяване и запазване на предметите

Едно от най-важните умения, които един водолаз трябва да владее е добрата ориентация, което може да става с компас или чрез използване на естествени ориентири. Курсът на SDI Underwater Navigation ще ви обучи на уменията, необходими както за навигация с компас, така и за естествено ориентиране. По време на курса вашият SDI инструктор ще ви запознае с:

• Характеристиките на компаса;

• Определяне на разстояние;

• Разчитане на контурите на океанското дъно;

Практически занимания

Гмуркането и съпътстващите го подводни чудеса, които водолазите виждат в морската среда могат да бъдат запечатани единствено чрез подводно фотографиране, за да бъдат споделени след това с приятелите и семейството. Курсът на SDI Underwater Photography ще ви позволи да се запознаете с някои специални особености на подводната фотография, както и с различните й аспекти според интересите на фотографа. По време на курса вашият SDI инструктор ще ви съдейства при избора на фотоапарат, овладяване на техниките за контрол на плаваемостта, подводното осветление и заснемането на перфектния кадър. Независимо дали искате да ползвате лента или дигитална камера, курсът и SDI инструкторът ви ще ви научат на всичко необходимо

Гмуркането до потънали кораби може да бъде един от най-вълнуващите аспекти на водолазния спорт и може да разкрие късчета история, видяна само от неколцина досега. Всяко усилие при такова гмуркане, обаче, трябва да се насочва към изпълнение на безопасните техники за гмуркане. В курса на SDI Wreck Diver ще обсъждаме и използваме специалното оборудване и техники, които се прилагат в гмуркането до потънали кораби. Курсът може да бъде два вида – без проникване в потъналия кораб (две гмуркания) и с частично проникване (общо 3 гмуркания). В случая на курс, при който се прониква частично, под ограничено проникване се разбира плуване, в пространството осветено от светлината, обкръжаваща мястото на проникване в потъналия кораб. Вашият SDI инструктор ще ви научи как да планирате и извършвате безопасни и забавни гмуркания до потънали кораби.