FRTI обучение

FRTI-first response training international

  • First Response Training International предоставя знания за  непрофесионалисти за CPR, първа помощ и обучение за спасяване.Тези знания могат да се ползват и за болногледачи, лични треньори, строителни работници и всеки друг, който потенциално може да се нуждае от тези животоспасяващи умения. Нашето обучение е много ефективно, защото съчетава електронно обучение с целенасочено развитие на практически умения – доказан, ефективен начин да научите как да спасявате животи.
  • Курсовете,които предлагаме са :

Този курс включва сърдечно-белодробна реанимация (CPR), първа помощ и използване на автоматичен външен дефибрилатор (AED), комбинирани в една програма. Той е предназначен да научи техниките за прилагане на CPR, първа помощ и използване на AED в спешни ситуации, включващи бебета, деца и възрастни.

Тази цялостна програма е подходяща за обучение на работното място или общи познания, за да бъдете по-добре подготвени всеки ден. Той отговаря на всички международни стандарти, съвместим е с OSHA* и ILCOR и е приет от Бреговата охрана на Съединените щати (USCG).

Компонентите CPR и AED обхващат знанията, необходими за справяне с една от най-големите причини за смърт в света. Намесата с това знание може евентуално да спаси живот. Програмата за първа помощ разглежда общи техники за лечение на сериозни спешни случаи, както и по-малко сериозни, по-често срещани проблеми.

Този курс е сърдечно-белодробна реанимация (CPR), първа помощ и автоматичен външен дефибрилатор (AED), комбинирани в една програма. Той е предназначен да научи на правилните техники за прилагане на CPR, правилна първа помощ и използване на AED в спешни ситуации, включващи бебета и деца. Родителите, учителите и персоналът в детските градини могат да извлекат голяма полза от обучението, за да спасят живота на дете в редица ситуации. Материалите на курса са същите като за спешна помощ за възрастни и деца, но практическите приложения са фокусирани върху децата. Този курс отговаря на всички международни стандарти и е съвместим с OSHA* и ILCOR.

Този съвместим с OSHA* (стандартен документ) и ILCOR курс съчетава кардио-белодробна реанимация (CPR) и автоматичен външен дефибрилатор (AED) в една програма. Той е предназначен да научи на правилните техники за безопасно прилагане на CPR и използване на AED в спешни ситуации, включващи бебета, деца и възрастни. Въпреки че не разглежда мерките за първа помощ, този курс е идеалният начин да подготвите хората да се справят с един от най-големите убийци в света. Прилагането на CPR и AED в случай на спешност може драстично да промени резултатите към по-добро.

Този съвместим с OSHA* и ILCOR курс има за цел да научи потребителите за патогени, които могат да бъдат открити чрез телесни течности. Проектиран за използване на работното място, той учи участниците за опасностите, превенцията и решенията за течни събития. Този курс отговаря на изискванията на работното място за лица с разумен риск от взаимодействие с течности.

 

Този курс е предназначен за преподаване на спешно приложение на кислород (O2). Тази програма обхваща оборудване и процедури за прилагане на кислород като спешна процедура. Изборът и употребата на оборудване за спешни случаи на декомпресионни заболявания са подробно описани с практически компоненти за обучение на добре закръглен спасител.