TDI-Обучение на технически водолази

Предлагаме следните курсове :

Курсът за въведение в техникъл дайвинга на TDI е перфектен за тези водолази, които са чували за техническото гмуркане и имат желание да разберат повече за този раздел от водолазния спорт. Този курс запознава курсистите със специалните техники, процедурите за планиране на гмуркането и уменията, които разграничават техникъля от традиционния дайвинг. По време на курса в спокойна, сигурна и приятна атмосфера, курсистите ще се обучат как да подобрят методите си на планиране на гмуркането, практическите си умения във водата, да рационализират конфигурацията на оборудването си. Специфичните умения, на които набляга курса са:
-Контрол на плаваемостта за напреднали;
-Управление на газовете;
-Ориентация;
-Баланс;
-Конфигурация и избор на оборудване;
-И много други.
Курсът Intro to Tech на TDI е полезен самостоятелен курс за тези водолази, които искат да подобрят водолазните си умения и професионализма си, независимо от това дали ще се развиват в областта на техникъл дайвинга. Курсът може също така да бъде полезен и като въведение към курсовете TDI Advanced Nitrox и TDI Decompression Procedures. Курсът Intro to Tech на TDI може да бъде и подходящ курс за сертифицираните техникъл водолази, които искат да опреснят знанията и уменията си и да бъдат оценени от инструктор на TDI.

Целта на този курс – да даде представа за предимствата и рисковете, свързани с използването на Нитрокс смеси със съдържание на кислород от 22 до 40%.
Стандартите на обучение позволяват чисто теоретично обучение , без практическа част. При нас курсът се състои от теоретична част + 1 Nitrox гмуркане.
Изисквания към курсистите :
• Минимална възраст – 15 години ;
• Минимален сертифицикат – сертифицирани Open Water Diver или незавършен Open Water ( Basic Нитрокс курс може да се учи по време на курса на обучение OWD по преценка на преподавателя ) ;
• минимум 10 записани гмуркания или еквивалентно ниво на умение за преценка на инструктора

– Целта на курса – да се научи на правилно използване на нитрокс с високо съдържание на кислород (до 100%) по време на гмуркания не изискващи стъпаловидна декомпресия.
Курсът се състои от теоретична част + 4 гмуркания, включително и практикуване на определени умения (включително – гмуркане със стейдж бутилка).
Изисквания към курсистите:
• Минимална възраст – 15 години;
• Минимален сертификация – заверен Nitrox Diver;
• Записани 25 гмуркания в открити води

Цел на курса – Обучение на водолазите да планират и осъществяват гмуркане в условия на стъпаловидна декомпресия (максимална дълбочина на гмурканията – 45 метра).
Курсът съдържа теоретична част и четири гмуркания ,включващи трениране на навици в условията на декомпресионно гмуркане

Изисквания към студентите:
• Минимална възраст – 18 години;
• Минимален сертификат -сертифициран Advanced Open Water Diver и Advanced Nitrox}Decompression procedure

Курсът съдържа подготовка за извършване на спускания на въздух до дълбочина от 55 м, изискващи стъпаловидна декомпресия , с използване на смеси- нитрокс и чист кислород по време на декомпресията. Курсът се състои от теоретична част + 6 гмуркания, включително и практикуване на умения.
Изисквания към студентите:
• Минимална възраст – 18 години;
• Най-малко 100 записани гмуркания, от които 25 трябва да са по-дълбоки от 30 м;
• Сертифициране на Advanced Nitrox Diver + TDI Decompression Процедури Diver или негов еквивалент.

Целта на курса – да се обучат водолази заа планиране и изпълние на гмуркания използвайки хелиеви смеси.
Курсът се състои от теоретична част + 4 гмуркания използващи хелиеви смеси.

Максимална дълбочина – 60 м

Изисквания към курсистите:
• Минимална възраст – 18 години;
• Минимален Сертификат -Advanced Nitrox Diver + TDI Decompression Процедури Diver, или еквивалентен документ;
• Най-малко 100 записани гмуркания

Целта на курса – да се обучат водолазите да планират и изпълнят гмуркания използвайки хелиеви смеси, включително хипоксични, на дълбочина до 100 метра. Курсът включва теоретична част + 4 гмуркания с хелий.
Изисквания към курсистите:
• Минимална възраст – 18 години;
• Минимален сертифицикат- Extended Range Diver или Entry Level Trimix, или друг еквивалентен документ;
• най-малко 100 записани гмуркания

Този курс създава у курсистите знания и умения, необходими за подготовката на газови смеси с високо съдържание на кислород. Минималната възраст за допускане до обучение- 18 години

Курсът дава на студентите необходимите знания за това как да се подготвят газови смеси с високо съдържание на кислород -нитрокс
На този курс ще се научите също как да подготвяте газоваи смеси на базата на хелий за дълбоки Trimix гмуркания.
Минималната възраст за допускане до обучение – 18 години